Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ


Εξώδικο προς Αρχιμ. Πολύκαρπο Παστρωμά

Απάντηση, με Δικαστικό Επιμελητή Ναυπάκτου, επιδόθηκε σήμερα το απόγευμα Παρασκευής περί ώρα 4 μ.μ., στον Αρχιμ. κ. Πολύκαρπο Παστρωμά, στο μοναστήρι της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιώτισσας – Αγίου Πολυκάρπου, Άνω Χώρα Ναυπακτίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανωτέρω, φερόμενος και υπογράφων ως Ηγούμενος, έσπευσε και απέστειλε πριν τρείς ημέρες με εξώδικο, «επιθετικό», προσωπικό έγγραφό του σε όλους τους μοναχούς στη Σκάλα, ζητώντας να παραλάβει ο ίδιος όλα τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της διοικήσεως και διαχειρίσεως, κάνοντας όλους να απορούν με την βιαστική, επιθετική και άτοπη ενέργειά του.
Η εξέλιξη των γεγονότων, τον φέρνουν πλέον μπροστά σε τεράστιες νομικές και κανονικές ευθύνες, και άγνωστο είναι το κατά πόσο σκέφτεται ήδη να παραιτηθεί, όπως διαρρέουν άνθρωποι που γνωρίζουν το περιβάλλον του, διότι πιέζεται αφόρητα σε διάφορα ζητήματα στη σχέση του με τη Μητρόπολη Ναυπάκτου και τον σεβ. Μητροπολίτη κ. Ιερόθεο. Μεγάλο αγκάθι στη νέα κατάσταση αποτελούν τα "χρέη" που ο σεβασμιώτατος "φρόντισε" με επιμέλεια να επιβαρύνει το νομικό πρόσωπο "Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος" με την ανέγερση του Ξενώνα και με το ζήτημα του Φ.Π.Α. και τα οποία πλέον χρεώνουν νομικά την Αμπελακιώτισσα. Οι αρμόδιοι στη Δ.Ο.Υ. σίγουρα θα έχουν κιαυτοί μπλέξει "τα αυγά με τα καλάθια".

Το σημερινό κείμενο που παραδόθηκε στην Αμπελακιώτισσα έχει ως εξής:

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ-ΔΗΛΩΣΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της αδελφότητος της π. Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, αποτελούμενη εκ των: Αρχιμανδριτών: Θεολόγον Μακρήν, Χερουβείμ Σακκούλην. Ιερομονάχων: Σπυρίδωνα Λογοθέτην, Ιερώνυμον Δελημάρην, Νεκτάριον Γκολιόπουλον, Ρωμανόν Κατραούραν, Ιγνάτιον Σταυρόπουλον.Ιεροδιακόνων: Νικόδημον Ανταλλόπουλον, Χρυσόστομον Τρομπούκην, Ιουστίνον Καρανικόλαν, Παλαμάν Δημητρέλην και Μοναχών: Χριστόφορον Γιαννόπουλον, Βησσαρίωνα Χωραφάν, Κοσμάν Κόκκαλην,Τιμόθεον Σμπούκην, Πρόδρομον Ασημακόπουλου, Ιερόθεον Κεφάλαν, Ευγένιον Σκουζήν
ΠΡΟΣ
Τον Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Παστρωμά, εις Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιώτισσας – Αγίου Πολυκάρπου, Άνω Χώρα Ναυπακτίας.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
Πανοσιολογιώτατε,
Ελάβαμεν το κοινοποιηθέν δια δικαστικής επιμελήτριας με αρ. πρωτ. 5/28-01-2013 έγγραφον σας και προαγόμεθα μετά πάσης τιμής και φιλαδελφείας να σας απευθύνομεν τα κάτωθι:
Κατ’αρχήν να μας ενημερώσετε εγγράφως με τα αποδεικτικά στοιχεία της ιδιότητος του Ηγουμένου, την οποία επικαλείσθε εις το υμέτερον έγγραφον Σας.
Επίσης αναφέρεται εις το εν λόγω έγγραφον σας επί λέξει «.... από το ημέτερον ηγουμενοσυμβούλιο». Καθηκόντως υποχρεούμεθα να αιτηθώμεν, να μας γνωρίσετε εγγράφως την σχετικήν επί του θέματος απόφαση του υμετέρου ηγουμενοσυμβουλίου, από ποία ακριβώς μέλη αποτελείται, καθώς και την νόμιμην συγκρότησιν αυτού, ώστε να δυνάμεθα νομίμως και προσηκόντως να προβώμεν εις τας επιβεβλημένας κανονικάς και νομίμους ενεργείας, ώστε όπως και Υμείς επιζητείτε να σας κουφήσωμεν από το βάρος της διοικήσεως και διαχειρίσεως. Επίσης να μας γνωρίσετε την συγκεκριμένη εντολήν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Μητροπολίτου και εις ποίους νόμους του κράτους, κάνετε υπακοή, όπως αναφέρετε κατακλείοντας το έγγραφο σας.
Προ της χορηγήσεως υφ’ υμών των ανωτέρω εις ουδεμίαν ενέργεια δυνάμεθα να προβώμεν,προς αποφυγήν περαιτέρω εμπλοκών επί του θέματος.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται, όπως επιδώση νομίμως το παρόν προς τον Αρχιμανδρίτην Πολύκαρπο Παστρωμάν, δια να λάβη γνώση και δια τα νομίμους συνεπείας,αντιγράφων συγχρόνως ή επισυνάπτων αντίγραφον του προς επίδοσιν εις την υπ’αυτού συνταχθησομένην έκθεσιν επιδόσεως. Εν αρνήσει παραλαβής, να θυροκολληθή.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias