Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια


Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ναυπακτίας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και σε περίοδο βαθύτατης κρίσης και φτώχειας, οφείλουμε να αφήσουμε τα φανταχτερά λόγια, τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τους λεονταρισμούς και να συζητήσουμε επιτέλους με λόγο ειλικρινή και τεκμηριωμένο.

Στο πλαίσιο αυτό η παράταξή μας καταθέτει με αριθμούς και επίσημα έγγραφα τα εξής:

Ø Στον ισολογισμό του 2011 που συζητήθηκε στο Δ.Σ. της 29/1/2013, η Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών αναφέρει ότι ο νεοσύστατος Δήμος Ναυπακτίας κατά την απογραφή της 1/1/2011 αμέσως μόλις ανέλαβε καθήκοντα η δημοτική αρχή, παρέλαβε χρέος 7.774.000 ευρώ προερχόμενο κατά κύριο λόγο από τον πρώην Δήμο Ναυπάκτου (σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται τα 480.000€ που κατέβαλε ο Δήμος στους εργαζόμενους για το επίδομα των 176€ καθώς και άλλα ποσά που κέρδισαν εργολάβοι και προμηθευτές σε βάρος του Δήμου μετά από δικαστικές αποφάσεις).


Ø Το 2011 εξόφλησε σημαντικό μέρος του χρέους αυτού και επιπλέον υποχρεώσεις παρελθόντων ετών που προέκυψαν από δικαστικές αποφάσεις. Η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών επισημαίνει επίσης ότι «η διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων του Δήμου έδειξε ότι ο Δήμος Ναυπακτίας στηρίχτηκε σε ίδιους πόρους και διαχειρίστηκε αυτούς με ορθολογισμό. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καλυφθούν οι λειτουργικές και επενδυτικές του ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν οι υποχρεώσεις του, παρά την μείωση των ληφθεισών επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Η δημοτική αρχή από τον πρώτο κιόλας χρόνο με έναν ορθολογικό και χρηστό τρόπο διοίκησης κατάφερε να βάλει το καράβι του Δήμου ξανά στη ρότα του.


Ø Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας για το 2013 που κατατέθηκαν από τη δημοτική αρχή περιλαμβάνονται:


Προϋπολογισμός Δήμου Ναυπακτίας: 40.534.460 Ευρώ


Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ναυπακτίας: 20.000.944 ευρώ


Από τα 20.000.944 ευρώ το ποσό των 16.122.779 ευρώ προέρχεται από προγράμματα. Συγκεκριμένα:


Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ
1.493.548,44

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ
2.150.000,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ
876.000,00

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
3.882.900,00

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
4.163.050,00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Β΄ΕΡΓΟΥ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
302.879,36

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΑΠΑΚΤΟΥ
285.474,53

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΑΠΑΚΤΟΥ
344.741,56

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΑΠΑΚΤΟΥ
325.062,94

ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
93.380,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
50.000,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
550.000,00

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
137.930,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
281.670,00Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
286.142,50

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ
900.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
16.122.779Τα υπόλοιπα χρήματα που διατίθενται για έργα αφορούν κυρίως:


Ø Την αντιμετώπιση της καθημερινότητας και ιδιαίτερα τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, που έχει υποστεί σημαντικότατες βλάβες, σ’ όλες τις Δημοτικές Ενότητες.


Ø Την εκπόνηση μελετών ύψους 487.000 ευρώ που αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους την επίλυση χρόνιων πολεοδομικών θεμάτων που ταλανίζουν την Ναύπακτο εδώ και πολλές δεκαετίες, και από αυτές εξαρτάται η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της Πόλης μας. Συγκεκριμένα:ΜΕΛΕΤΕΣΜελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων δήμου Ναυπακτίας
90.000

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας υδατορεμάτων Δήμου Ναυπακτίας
40.000

Μελέτες αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εντός ΓΠΣ Ναυπάκτου
200.000

Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας που εκπονείται στα πλαίσια της μελέτης ΓΠΣ Ναυπάκτου
70.000

Τοπογραφικές μελέτες (για τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, απαλλοτριώσεις, πράξεις αναλογισμού κλπ)
30.000

Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) που εκπονείται στα πλαίσια της μελέτης ΓΠΣ Ναυπάκτου
10.000

Μελέτη κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερουμένων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
2.000

Κυκλοφοριακή μελέτη για το κεντρικό τμήμα της Ναυπάκτου
15.000

Μελέτη οριοθέτησης οικισμών Δήμου Ναυπακτίας κάτω των 2000 κατοίκων
20.000

Ειδική πολεοδομική μελέτη κεντρικού πυρήνα Ναυπάκτου
10.000

ΣΥΝΟΛΟ
487.000ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Τα ενταγμένα σε προγράμματα έργα προϋποθέτουν μελέτες, για την σύνταξη των οποίων κατηγορείται σφόδρα η δημοτική αρχή. Χωρίς όμως ολοκληρωμένες μελέτες δεν είναι δυνατή η ένταξη έργων σε προγράμματα, προκειμένου να γίνουν τα έργα που δεν έγιναν τις εποχές των «παχιών αγελάδων».


Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


Η αντιπολίτευση στην αδυναμία της να αρθρώσει τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο, ικανό να αντικρούσει την αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών και τον ορθολογισμό του σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των θεμάτων ακολούθησε τους εξής δρόμους:


Ø Στη συζήτηση του ισολογισμού του 2011 αποχώρησε από το δημοτικό συμβούλιο στην πλειοψηφία της. Προφανής και απολύτως ερμηνεύσιμος ο λόγος της αποχώρησης, δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί με το αποτέλεσμα που αποκαλύπτει περίτρανα πως η σημερινή δημοτική αρχή διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα όχι μόνο την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα αλλά και την κακοδιαχείριση, την κακοδιοίκηση και την παντελή έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού ως επί το πλείστον του πρώην Δήμου Ναυπάκτου.


Ø Στη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις παρακάτω προτάσεις:


Ο κ. Κοτσανάς να κατανεμηθούν τα χρήματα ανά τοπική κοινότητα βάσει της απογραφής των κατοίκων πλην των δημοτικών ενοτήτων Ναυπάκτου και Πυλήνης.


Ο κ. Καρακώστας πρότεινε ένα σεμινάριο για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου διοίκησης των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων.


Προτάσεις διαπνεόμενες η μεν πρώτη από πνεύμα λαϊκισμού με κυρίαρχο το στοιχείο του τοπικισμού, η δε δεύτερη εκτός λογικής της ψήφισης τεχνικού προγράμματος και με προφανή στόχο να χαϊδέψει τα αυτιά των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων. Οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης δεν έχασαν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τη δημοτική αρχή ότι εγκατέλειψε τα χωριά και το Δήμο συνολικά αφού δεν έκανε και δεν πρόκειται να κάνει έργα.


Και εδώ τίθεται μεταξύ άλλων το ερώτημα: Το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ που αποπλήρωσε η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα για το χρέος που παρέλαβε, σε πόσο έργο ανά τοπική κοινότητα θα αντιστοιχούσε; Αρκεί μια απλή διαίρεση του ποσού δια του αριθμού των τοπικών κοινοτήτων. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης δείχνει περίπου 80.000 ευρώ ανά κοινότητα. Ποιος ευθύνεται που δεν έγινε αυτό το έργο; Σαφέστατα αυτός που άφησε το χρέος. Η σημερινή δημοτική αρχή ξεχρεώνοντας ανέλαβε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του Δήμου, που είχε βαθύτατα τρωθεί από την κακοδιοίκηση και την κακοδιαχείριση.


Και πέρα από την αποπληρωμή του χρέους εργάζεται ακατάπαυστα με στόχευση και όραμα για την υποβολή προτάσεων σε προγράμματα ύψους 42.000.000 ευρώ από τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί έργα ύψους 16.000.000 ευρώ. Και παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια καθημερινά, λόγω της συγκάλυψής τους κατά το παρελθόν, όπως κτηριακό 2ου Γυμνασίου – Λυκείου, ΤΕΙ, πηγές Βαρναράχης κ.λ.π.


Υπευθυνότητα και τήρηση πολιτικών αρχών δηλώνει αυτή η επιλογή της σημερινής δημοτικής αρχής, που εγκαλείται με τον πιο ποταπό τρόπο από τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης.


Προτρέπουμε τους δημότες της Ναυπακτίας να συγκρίνουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Ναύπακτος, 4-2-2013
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias