Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Η Α.Δ.Κ.Ν. για τό χρέος


Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε ο απολογισμός – ισολογισμός του 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και την Έκθεση Ορκωτών Λογιστών ο νεοσύστατος Δήμος Ναυπακτίας παρέλαβε την 1-1-2011 χρέος 10.716.241 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται 1.400.000 ευρώ, που αφορά αγωγές ιδιωτών κατά του πρώην Δήμου Ναυπάκτου για την περίοδο μέχρι 31-12-2010, οι οποίες εκκρεμούν.

Η αποπληρωμή του χρέους

Ο Δήμος Ναυπακτίας, παρά τις περικοπές των εσόδων του, που ξεπέρασαν το 60%, με περιστολή δαπανών, με συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείριση κατάφερε να εξοφλήσει το χρέος και να το περιορίσει στις 31-8-2013 στο ποσό των 1.200.000 €. Το χρέος θα είχε μηδενισθεί αν το κράτος τηρούσε τη δέσμευσή του και δεν περιέκοπτε επιπρόσθετα το ποσό της χρηματοδότησης που είχε δεσμευθεί για το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών:

· Μέχρι την 31/8/2013 ο δήμος πλήρωσε 9.310.732 € για την εξόφληση του χρέους

· Από το ποσό αυτό 8.576.064 € προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου και μόλις 734.668 € προέρχονται από επιχορηγήσεις.

Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Αντιπολίτευση δια των κ.κ. Κοτσανά και Παπαθανάση προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση επί του Απολογισμού – Ισολογισμού του έτους 2012, προφανώς για να μην μάθουν οι δημότες το ύψος του χρέους που παρέλαβε η Δημοτική Αρχή και πολύ περισσότερο να μην γίνει γνωστό πώς το διαχειρίσθηκε μέχρι σήμερα. Ο κ. Κοτσανάς πρότεινε αντί της συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο να γίνει αντιπαράθεση στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι!!!

Αξίζει να επισημανθεί ότι:

· Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αμφισβήτησαν τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Ορκωτού Ελεγκτή, των Υπηρεσιών δηλαδή που έχουν εκ του νόμου την ευθύνη για την τήρηση, τον έλεγχο και την παρουσίαση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου

· ο κ. Καρακώστας ζήτησε να συγκροτηθεί επιτροπή από τις δημοτικές παρατάξεις για να προσδιορίσουν το ύψος του χρέους που έχει ο Δήμος

· οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το έργο που έγινε μέχρι σήμερα για το νοικοκύρεμα του Δήμου

· και επιχείρησαν να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους για τη στάση που κράτησαν στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που κληρονόμησε ο Δήμος Ναυπακτίας.

Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα 2014

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 ύψους 16.000.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή κατέστησε σαφές ότι η σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία δεν επιτρέπει την εκτέλεση έργων πέραν εκείνων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι η ΣΑΤΑ του 2014 (το ποσό που δίνει το κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για εκτέλεση έργων) θα είναι μειωμένη κατά 53% σε σχέση με εκείνη του 2013 και θα ανέλθει για τον Δήμο Ναυπακτίας στο ποσόν των 504.000 ευρώ. Το ποσόν αυτό μόλις επαρκεί για να πληρωθεί η συμμετοχή του Δήμου στο έργο της ανάπλασης του ανατολικού τομέα της Ναυπάκτου, για τον Βιολογικό καθαρισμό της Ναυπάκτου και την αποχέτευση της Άνω Χώρας. Αδυναμία καταβολής της συμμετοχής του Δήμου στα συγκεκριμένα έργα σημαίνει διακοπή εκτέλεσής τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αντιπολίτευση κατά την προσφιλή της συνήθεια αγνόησε το δεδομένο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο και ζήτησε γενικώς και αορίστως «λεφτά για έργα», χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Προσπάθησε δε, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ένας πακτωλός χρημάτων εισέρευσε στο Δήμο κατά την προηγούμενη τριετία και ότι η… ανίκανη Δημοτική Αρχή δεν θέλει να κάνει έργα!

Στην κρίση των δημοτών

Από την πλευρά μας, ως Δημοτική Αρχή, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας και θέλοντας να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, ξεκαθαρίζουμε ότι:

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία που αναλάβαμε τις τύχες του Δήμου Ναυπακτίας, η αντιμετώπιση του χρέους και η εξυγίανση των οικονομικών ήταν απαράβατη προϋπόθεση για να ορθοποδήσει ο Δήμος.
Το χρέος λειτούργησε ως τροχοπέδη για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι δημότες μας, ιδιαίτερα αυτοί που πλήττονται από την ανεργία. Αφήνουμε στην κρίση του κάθε δημότη να σκεφτεί τα έργα που θα είχαν εκτελεστεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αν τα 9.500.000 ευρώ δεν διατίθενταν για την αποπληρωμή χρεών που κληρονομήσαμε.

Ναύπακτος, 13-11-2013

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias