Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Μείωση κατά 10% του μισθώματος αποφάσισε το Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου για το 2014Eνημέρωση των επαγγελματιών για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χ.Ζ λιμένων Ναυπάκτου-Αντιρρίου για το 2014Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου και σύμφωνα με την Ε.Δ. 8321.6/01/12-3-12 του Υ.Π.Α.Α.Ν, να εξεταστεί η δυνατότητα να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης χώρων στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων Ναυπάκτου & Αντιρρίου (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κ.α.), για το έτος 2014, θα πρέπει να ακολουθήσετε έγκαιρα την παρακάτω διαδικασία κατά περίπτωση:

1. Όσοι επαγγελματίες υπέβαλαν πέρυσι (2013) θεωρημένα τοπογραφικά από τις ΤΥ του Δήμου και ο ζητούμενος προς παραχώρηση χώρος για το 2014 παραμένει ο ίδιος και δεν μεταβάλλεται (δεν μειώνεται ούτε αυξάνεται) τότε οι επαγγελματίες αυτοί δεν θα συντάξουν νέα τοπογραφικά, αλλά θα προσκομίσουν στο ΔΛΤΝ τρία (3) ακριβή (φωτο-) αντίγραφα από το πρωτότυπο τοπογραφικό που διαθέτουν, θεωρημένα (για την ακρίβεια του αντιγράφου) από τις ΤΥ του ΔΗΜΟΥ.

Τα τοπογραφικά θα συνοδεύουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (αίτηση, φωτοτυπία αστυν. ταυτότητας & άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων που δύνανται να αναπτυχθούν).

2. Οι υπόλοιποι επαγγελματίες (νέες παραχωρήσεις ή παραχωρήσεις που θα υπάρχει μεταβολή στον ζητούμενο για παραχώρηση χώρο – αυξομείωση – σε σχέση με το 2013 & επαγγελματίες ΧΖΛ Αντιρρίου) θα συντάξουν νέα τοπογραφικά και θα τα θεωρήσουν στις ΤΥ του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες της προαναφερθείσας Εγκυκλίου. Τα τοπογραφικά αυτά θα τα υποβάλλουν στο ΔΛΤΝ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της περίπτωσης 1.

3. Όσοι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται πέριξ του Αρχαιολογικού χώρου του Λιμένα της Ναύπακτου θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσουν και σχετική έγκριση από την 22η ΕΒΑ.


4. Αναφορικά με τα χρηματικά ανταλλάγματα που θα ισχύσουν για τις παραχωρήσεις του 2014, το ΔΣ του ΔΛΤΝ κατανοώντας την θέση των επαγγελματιών που βιώνουν δύσκολες στιγμές προσπαθώντας να επιζήσουν οικονομικά σε συνθήκες γενικευμένης ύφεσης, αποφάσισε να μειωθούν εκ νέου τα ετήσια ανταλλάγματα στη ΧΖΛ Ναυπάκτου μεσοσταθμικά κατά 10% (8,5-13%). Η μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί στην κατά 15% μείωση που καθορίσαμε στα ανταλλάγματα του περασμένου έτους (2013) και ευθύς ως ξεκίνησε να λειτουργεί το ΔΛΤΝ.


Επιπρόσθετα όπως καθιερώσαμε και πέρυσι, θα ισχύσει και το 2014 πρόσθετη έκπτωση κατά 10%, όταν τα ανταλλάγματα θα εξοφλούνται μετρητοίς κατά την παραλαβή της άδειας.

Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας, καθώς και την ακώλυτη προσέγγισή του στα κρηπιδώματα ή στην θάλασσα.

Επίσης ότι το δικαίωμα εγκατάστασης & χρήσης των παραχωρούμενων χώρων αποκτάται μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (έγκριση και από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και αφού ο ενδιαφερόμενος ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου εγγράφως και παραλάβει την άδειά του καταβάλλοντας τα σχετικά χρηματικά ανταλλάγματα.Τέλος εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας:

Στην χωρίς καθυστέρηση υποβολή του αιτήματός σας μαζί με τα δικαιολογητικά στο Δημ. Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα και το αργότερο μέχρι 31/3/2014 η σχετική διαδικασία, η οποία είναι σύνθετη διοικητική ενέργεια (έγκριση της αίτησης παραχώρησης από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και έγκριση από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, αυθαίρετες καταλήψεις και επιβολή διοικητικών προστίμων από τις Λιμενικές Αρχές.Ναύπακτος 31-12-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias