Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


 

Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ένταξης στις ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου 4224/2013 (προστασίαπρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς) λήγει τέλος Ιανουαρίου 2014, διαφορετικά αίρεται η προστασία και η τράπεζα ή ο δανειστής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία πλειστηριασμού.

Οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της ικανοποίησης των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.


Σημείωση: Υπόδειγμα της ως άνω Υπεύθυνης διατίθεται στα Γραφεία του Δ.Σ.Μ.Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, 14 Ιανουαρίου 2014
Εκ μέρους του Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias