Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τι χρειάζεται για την άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισματων στον αιγιαλό και την παραλία στη Ναύπακτο (μόνο για στην πρόσοψη του καταστήματος )


1) 4 Σχέδια του χώρου με τις γραμμές του αιγιαλού και της παραλίας από μηχανικό, εάν είσαι μέσα στον παραδοσιακό, 3 εκτός του παραδοσιακού.

2) Θεώρηση των σχεδίων από την πολεοδομία ως προς την κλίμακα και τις γραμμές του αιγιαλού και παραλίας .

3) Κατάθεση των σχεδίων στην αρχαιολογία. Αποστολή των σχεδίων από την αρχαιολογία στην Νεοτέρων μνημείων στην Πάτρα για έγκριση και επιστροφή στην αρχαιολογία για θεώρηση των σχεδίων και έκδοση έγκρισης.

4) Κατάθεση των σχεδίων στο λιμενικό ταμείο με την αίτηση .

5) Συνεδρίαση της επιτροπής του λιμενικού ταμείου και απόφαση.

6) Μαζί με την απόφαση του λιμενικού ταμείου τα σχέδια στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας στην Πάτρα για έγκριση.

7) Μετά την έγκριση του γενικού γραμματέα επιστροφή στο λιμενικό ταμείο και αφού πρώτα καταβάλεις  το ένα τρίτο του ποσού που υπολογίζεται για το χώρο που εγκρίθηκε εκδίδεται η άδεια.

8) Πέραν της πρόσοψης για την άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισματων χρειάζονται και άλλες διαδικασίες μα πάνω από όλα στην περίπτωση αυτή χρειάζεται πολιτική βούληση. Τόσο απλά.


9) Για την ανανέωση της άδειας για τον επόμενο χρόνο με τα μέχρι τώρα χρειάζονται μόνο το 4-5-6-7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias