Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη διαχείριση των παραλιών – Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εντός των πέντε μέτρων από την ακτογραμμήΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη διαχείριση των παραλιών – Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εντός των πέντε μέτρων από την ακτογραμμή (Όλο το ΦΕΚ) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 4467/2017, αναφορικά με το καθεστώς της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, δεν προβλεπόταν κανένας περιορισμός και καμία υποχρέωση παραχώρησης ελεύθερης λωρίδας πέντε (5) μέτρων κατά μήκος της ακτής.

Η ανωτέρω αδιαμφισβήτητη και νομικά θεμελιωμένη διαπίστωση, επιβεβαιώθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Μάιου του 2017 με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (αρ. 1636/12-05-2017 – τ. Β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπ. Εσωτερικών και Περιβάλλοντος με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».

Σε απόλυτη συμμόρφωση με το άρθρο 13 του Νόμου 2971/2001, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 15 του Νόμου 4467/2017, η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει λεπτομερώς τους όρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να προβλέπεται κανένας περιορισμός και καμία υποχρέωση παραχώρησης ελεύθερης λωρίδας πέντε (5) μέτρων κατά μήκος της ακτής.

Μεταξύ άλλων, η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6, με δικαίωμα παραχώρησης α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα άρθρα».

Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούν οι Δήμοι για την εκμίσθωση των παραλιών είναι εξαιρετικά «σφικτό» καθώς σε σχετικό άρθρο της ΚΥΑ προβλέπεται ότι: «Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23-6-2017.

Διαβάστε εδώ όλο το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαχείριση των παραλιών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias