Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνονΆρθρο που είχε δημοσιευθεί πριν 76 χρόνια;
 “Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθεί ψήφος εις 
τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα

διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει από

του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασιγνωστόν, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπο και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός.

Επειδή εν τούτοις, αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθεί ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης

όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνη ημέραν να

ορίζωνται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον”.

(“Νέα Ημέρα”, 20.3.1928

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια και στο
https://www.facebook.com/hobbakias